E I A  v  P r a z e

Posuzování vlivů na životní prostředí

 


Právní úprava

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(Příloha č. 1 a č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb.)

Vyhláška MŽP č.457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí