Volba barevného odstínu serveruPRAHA-MESTO.CZ Zpět Domů
Modrá barva serveru Červená barva serveru Zelená barva serveru

STRATEGICKÝ PLÁN hl. m. Prahy, schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy (usnesení ZHMP 19/03)
Strategie pro Prahu
SWOT analýza
Příležitost a výzva
Role Prahy a ekonomika města
Kvalita života
Kvalita prostředí
Dopravní a technická infrastruktura
Řízení a správa
Prostorový rozvoj
Od strategické vize ke skutečnosti
Partnerství pro Prahu
Návštění kniha

usk@urhmp.cz

Adobe Acrobat Reader 4.0 CE
 počet přístupů: Strategický plán

 

Strategie pro Prahu

Strategie pro Prahu

A strategy for Prague

pdficonsmall.gif (153 bytes)

česky
(204 kB)

pdficonsmall.gif (153 bytes)

English
(254 kB)
             

SWOT analýza

SWOT analýza

SWOT analysis

pdficonsmall.gif (153 bytes) česky
(172 kB)
pdficonsmall.gif (153 bytes) English
(164 kB)

Příležitost a výzva

Příležitost a výzva

The opportunity and the challenge

pdficonsmall.gif (153 bytes) česky
(964 kB)
pdficonsmall.gif (153 bytes) English
(953 kB)

Role Prahy a ekonomika města

Role Prahy a ekonomika města

The role of Prague and the city´s economy

pdficonsmall.gif (153 bytes) česky
(391 kB)
pdficonsmall.gif (153 bytes) English
(382 kB)

Kvalita života

Kvalita života
The quality of life pdficonsmall.gif (153 bytes) česky
(547 kB)
pdficonsmall.gif (153 bytes) English
(539 kB)

Kvalita prostředí

Kvalita prostředí

The quality of environment pdficonsmall.gif (153 bytes) česky
(603 kB)
pdficonsmall.gif (153 bytes) English
(594 kB)

Dopravní a technická infrastruktura

Dopravní a technická infrastruktura
Transport and technical infrastructure pdficonsmall.gif (153 bytes) česky
(941 kB)
pdficonsmall.gif (153 bytes) English
(928 kB)

Řízení a správa

Řízení a správa
City management and administration pdficonsmall.gif (153 bytes) česky
(705 kB)
pdficonsmall.gif (153 bytes) English
(701 kB)

Prostorový rozvoj

Prostorový rozvoj
Spatial development pdficonsmall.gif (153 bytes) česky
(653 kB)
pdficonsmall.gif (153 bytes) English
(654 kB)

Od strategické vize ke skutečnosti

Od strategické vize ke skutečnosti
From strategic vision to reality pdficonsmall.gif (153 bytes) česky
(134 kB)
pdficonsmall.gif (153 bytes) English
(125 kB)
Partnerství pro Prahu Partnerství pro Prahu

Partnership for Prague

pdficonsmall.gif (153 bytes) česky
(22 kB)
pdficonsmall.gif (153 bytes) English
(21 kB)
© IMIP 1999    Ing. Michael Táborský, Martin Doležel