Předešlé CHÚ 47 - Přírodní památka Pecka Další CHÚ

 47 - Přírodní památka Pecka Základní údajeMalý izolovaný kopec v blízkosti stanice Praha-Bubeneč, ohraničený na J a JZ železnicí, na SZ Mlýnskou ulicí a na SV Císařským mlýnem. K.ú. Bubeneč - Praha 6. V: 1,20 ha, n.v.: 190-200 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochranyOpěrný geologický profil šáreckým a dobrotivským souvrstvím, opěrný profil ke stratotypu llanvirn-dobrotiv (ordovik) v ČR.

Geologie, geomorfologie, pedologieSkalní podloží tvořeno provohorními ordovickými usazeninami, překrytými vltavskou terasou. Střídají se vrstvy křemenců a břidlic. Odkryv přechodu mezi facií skaleckých křemenců a facií dobrotivských břidlic. Na povrchu je ranker, hnědozemní ranker, suťový ranker a hnědá půda.

BotanikaVegetace silně pozměněna výsadbou akátu, cennější je pouze malá stráňka exponovaná k jihozápadu s xerotermními druhy. Z nich jsou nejvýznačnější kavyl Ivanův a chlupáček chocholičnatý.

ZoologieÚzemí silně antropicky narušeno, žijí zde jen nejběžnější druhy. Z brouků střevlíkovitých Abax parallelepipedus, Nebria brevicollis a Platynus assimilis.

LesnictvíSilně pozměněné lesní porosty s hojným trnovníkem akátem, borovicí černou a šeříkem obecným. Z vzácnějších druhů se zde nachází tis červený a jilm ladní.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíV těsné blízkosti Královské obory. Je nutno věnovat péči odstraňování náletových dřevin.

LiteraturaKolbek (1986)


Výchozy ordovických křemenců a břidlic v PP Pecka
Výchozy ordovických křemenců a břidlic v PP Pecka


Předešlé CHÚ Chráněná území OBSAH Další CHÚ